NIC-501
NIC-501
 • Intel® E810-CAM2
 • 2 x 100GbE QSFP28 ports
NIC-300
NIC-300
 • Intel® XXV710-AM2 2 x 25GbE SFP28 ports
NIC-201
NIC-201
 • Intel® XL710-BM1
 • 4 x 10GbE SFP + ports (Two pairs bypass option)
NIC-104
NIC-104
 • Intel® I350-AM4
 • 4 x GbE RJ45 ports
 • 4 x GbE SFP ports
NIC-400
NIC-400
 • Intel® XL710-BM2
 • 2 x 40GbE QSFP ports
NIC-200
NIC-200
 • Intel® 82599ES
 • 2 x 10GbE SFP + ports (One pairs bypass option)
NIC-103
NIC-103
 • Intel® I350-AM4
 • 8 x GbE SFP ports
NIC-102
NIC-102
 • Intel® I350-AM4
 • 8 x GbE RJ45 ports
NIC-100
NIC-100
 • Intel® I350-AM4
 • 4 x GbE RJ45 ports (Two pairs bypass option)